Unge får millioner i arv

dødsbo

Frivillige organisasjoner for barn og unge har i år fått 25 millioner kroner i arv fra de som ikke har arvinger.

Kan få bønne-ja i høst

skole

Stortinget har nå enstemmig vedtatt at skolene og ungdomslagene skal komme til enighet om bruk av klasserom til blant annet bønn.