En sår seier for Liu Xia

lederartikkel

Det Liu Xia har gått gjennom, skulle ingen mennesker måtte tåle.

Liu Xiaobos svoger for retten

Samfunn

Svo­ge­ren til den fengs­le­de ki­ne­sis­ke freds­pris­vin­ne­ren Liu Xia­o­bo blir om vel en uke stilt for ret­ten og kan få inn­til ti års feng­sel.