Mister medlemmer

ikke med

Kristen Muslimmisjon og Norges Samemisjon har meldt seg ut av Norme. Økonomiske utfordringer skal være årsaken for begges del.