Stabil rekruttering til norsk misjon

misjon

Noen av de gamle, tradisjonelle organisasjonene strever med rekrutteringen. Yngre aktører ser ut til å være flinkere til å verve nye misjonærer.

Reddet av utenlandske elever

BIBELSKOLE

Bare to av tre elever på landets 20 største bibelskoler, er norske. Departementet varsler endringer.