A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

NLM som organisatorisk kirkesamfunn

NLM

NLMs grunntanke i 1891 var å starte opp en misjonsorganisasjon for å nå mennesker på andre siden av jordkloden. Det arbeider vi fortsatt med i NLM og jeg er stolt over at det også er visjonen vår; Verden for Kristus!