Iraner overlevde hengning - skal henges igjen

Samfunn

Irans­ke Ali­reza M. over­lev­de da han skul­le hen­ret­tes ved heng­ning. Nå skal han hen­ges igjen, så fort han føler seg bedre, iføl­ge men­neske­retts­ak­ti­vis­ter.