Misjonens spesielle oppdrag

Misjon

Misjonen bør fortsatt konsentrere seg om formidling av evangeliets budskap, som alltid følges av diakonal omsorg.

Deres smerte må bli vår

leder

Den kirkelige homodebatten har kommet inn på et spor hvor argumentene ikke lenger ser ut til å være avgjørende, skriver Dagen på lederplass.

Homostridens smerte

i fokus

Guds ord trumfer menneskemeninger, enda så utfordrende, smertefullt og uforståelig det iblant kan oppleves, skriver Rolf Ekenes.

En åpenbar forbigåelse

leder

Egil Morland kan alene prege eller snu en debatt. En slik representant skulle ethvert bispedømme ønske seg, skriver Dagen på lederplass.

Nye ledere i Kristen-Norge i 2014

ledere

Normisjon fikk sin første kvinnelige generalsekretær, 
Frikirken fikk ny leder, og vi fikk to nye biskoper.

Nedbrytende bispetale fra Tunsberg

homofili

Biskop Per Arne Dahl er en formidler og forkynner av Guds nåde. I dobbelt mening av uttrykket. Men i hans nylig publiserte bok med den talende undertittelen «Den overraskende nåden» lar han dessverre nåden oppsluke det normative i Det Nye Testamentes lære om homofilt samliv.

Barnevelsignelse i kirken

dåpssyn

Lille Kaspian ble ikke døpt, men bedt for i søndagens gudstjeneste i Bryn 
menighet i Bærum. Presten mener dette ikke strider mot dåpssynet til Den norske kirke.

Kirken bør frasi seg vigselsretten

synspunkt

Etter vårt syn er det bare en farbar vei, og det er at kirken frasier seg vigselsretten. Dermed kan det bli ro i saken, skriver Sten Sørensen og Gunnar Jeppestøl.

Aftenposten: Fjern kirkens vigselsrett

ekteskap

Aftenposten går på lederplass inn for at Den norske kirke ikke skal være statens vigselsmenn. Avisen mener det er behov for skille mellom seremoni og det juridiske.

MFs identitetskrise

debatt

MF ble ikke startet for å fremme et læremangfold i kirken, og slett ikke for å undergrave kirkens bekjennelsesgrunnlag, skriver Jon Kvalbein.

- Gjør meg rasende

Kristenliv

Lene Johannessen (28) ønsker ikke regler for hvem som får gifte seg i kirken. Nå har hun meldt seg ut.

Mobbemakt mot bispetale

Meninger

Nå er det de som står for kirkens klassiske syn, som må regne med å bli hånet, skriver Dagen på lederplass.

Når teologer smugler

Meninger

I dag smugles en sekulær virkelighetsforståelse inn i kirken, kledd i kristelige begreper som til dels har fått nytt innhold, skriver Jon Kvalbein.

«Ikke forlat kirken»

Meninger

Bli i kir­ken, og ikke meld deg ut. Mitt ønske er at vi får et kon­ser­va­tivt fler­tall i Me­nig­hets­råd, Bispe­dømme­råd og Kirke­møtet som står på det som de bi­bels­ke for­fat­te­re hev­der, at et ek­te­skap er mel­lom en mann og en kvin­ne.

Homofilt ekteskap - et ideologisk eksperiment?

Meninger

Argumentasjonen til Helga Haugland Byfuglien er ikke bare forvirrende, men også veldig alvorlig all den tid hun mener at kirken konsekvent må forholde seg til hva samfunnet bestemmer, skriver Ståle Halsne.

En splittet kirke

Kristenliv

DEBATT: Når bispeflertallet viser til «kjærlighetsbudets forrang», ser de helt bort fra at kjærlighetsbudet aldri kan tolkes i strid med Guds bud og formaninger. Tvert imot. Her er full overensstemmelse, skriver Jon Kvalbein.

Forbønn for likekjønnede

Kristenliv

DEBATT: Når vårt forslag knyttet en slik liturgi til «borgerlig inngått ekteskap», ligger det i det ingen aksept av ekteskapslovens ekteskapsbegrep, men en erkjennelse av at dette er den juridiske mulighet staten har gitt likekjønnede par som ønsker å inngå et forpliktende samliv, skriver fem kirkemøtedelegater.

Dette skjer på Kirkemøtet

Kristenliv

Etter noen års pause er homofilisaken igjen tilbake på Kirkemøtets dagsorden. Men delegatene i Kristiansand skal diskutere en rekke andre saker også. Alt kan du se direkte på Dagen.no.

Følger i Paulus sine fotspor

Kristenliv

Bjørn Helge Sandvei har i nesten hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med gresk språk og kultur ved Menighetsfakultetet. Han har også stått frem som sølibatær homofil. Å innføre liturgi for likekjønnede par mangler etter hans skjønn bibelsk grunnlag.

Presteforeningen innrømmer saksbehandlingsfeil

Samfunn

I desember gikk Presteforeningens Sentralstyre inn for at det bør innføres vielse av samkjønnede par. Et ekstraordinært representantskapsmøte ga onsdag sentralstyret kritikk for den organisatoriske behandlingen av saken.

En ny Inger Lise Hansen?

Kristenliv

Ikke før har man lagt den krevende saken om bekjennelsesplikten bak seg, før partiets grunnfjell igjen utfordres.