Ansetter folk for å starte nye kirker

kirkevekst

Flere trossamfunn strever med å nå målene sine om antall nye menigheter. Nå skal lønnede stillinger bidra til å få fart på sakene.