– Hvis vi er ærlige, så er det kritisk fortsatt

prestekrise

Studenter strømmer til kristne læresteder, søkningen til prestestudiet går markert opp denne våren. Likevel ser ingen institusjoner noen grunn til å avblåse prestekrisen.

Luthers musikksyn

Musikk

Luther er flere steder inne på at den jordiske musikk er et ufullkomment uttrykk for den himmelske musikk.