Var skeptisk til pinsevenner

pinsebevegelsen

En av de mest toneangivende trosmenighetene på 80-tallet blir med i Pinsebevegelsen.

Sørlandskirken blir med i Pinsebevegelsen

overgang

Trosmenigheten, som på 80-tallet ble kalt for «Kristne på skytebanen», ble tatt opp i Pinsebevegelsen under lederkonferansen Led18, i helgen.