Flere flykter fra farer

Lederartikkel

Det betyr at 44.500 mennesker ble drevet på flukt hver eneste dag, eller at én person blir fordrevet annethvert sekund året rundt.

Kompetanse om asylpolitikk?

synspunkt

Kirken skal ikke drive partipolitikk, men tydeliggjøre på et overordnet nivå hva som er kristen etikk, tilbeste for oss alle. Så er det opp til politikerne å utforme konkrete politiske løsninger.

Situasjonen er ytterst krevende

kommentar

Etter høstens kirkevalg og Bispemøtets enstemmige råd til det kommende Kirkemøtet, må vi erkjenne at en allerede alvorlig situasjon er blitt ytterligere forverret. Samtlige biskoper har valgt å realitetsorientere seg ut fra det kommende Kirkemøtets sammensetning, og foreslått en løsning som skal samle flest mulig.

- Europa kan miste to generasjoner

Samfunn

Tal­le­ne for Spa­nia er trøs­tes­løse. Nes­ten to tre­de­ler av unge under 25 år står uten jobb, den ver­ste si­tua­sjo­nen i hele den krise­ram­me­de euro­so­nen.