Ja til felles kulturdagar

Synspunkt

Sjølvsagt ønskjer eg at flest mulig brukar dei kristne høgtidsdagane til å møtast i den kristne forsamlinga. Men vi har heldigvis ikkje religiøst vaktpoliti i vårt land.

Ja til flere kristne journalister

kristne journalister

Søndagsskole og kirkekaffe er viktig, men kristne ledere må bli flinkere til å oppfordre til og verdsette engasjement på den sekulære samfunnsarenaen. Mediene trenger flere flinke, kristne journalister.

Å utdanne fremtidens kristne ledere

BIBELSYN

Jeg lurer på om bedehusorganisasjonene og Frikirke-Norge i tilstrekkelig grad har tatt innover seg behovet for å klargjøre sitt eget bibelsyn på en overbevisende måte i en tid med høyt utdanningsnivå, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.

Ingen bedring 
i Sentralafrika

Utenriks

Franske tropper har vært et halvt år i Den Sentralafrikanske Republikk. Likevel fortsetter volden.

Biskoper lei statens konvertitt-arroganse

Kristenliv

Biskopene i Den norske kirke vil ha slutt på at myndighetene trekker i tvil kristne lederes skjønn i konverteringssaker. Nå krever de at utlendingsmyndigheten hører kristne ledere når konvertittsaker vurderes.