Kirkeflukt øker støtten til andre trossamfunn

masseutmeldinger

Flere enn 15.000 mennesker har meldt seg ut av Kirken siden mandag. En bivirkning av utmeldingene er at andre trossamfunn får mer i støtte fra staten.