Kommunalisering av Den norske kirke

Kronikk

I stedet for å stige opp og ta ansvar for sin lokale menighet og kirke, er den passiviserende statskirkeoppfatningen overført på kommunen.

Slår ring om den kristne kulturarven

Samfunn

- Vi skal se en­kelt­men­nes­ket sin si­tua­sjon, og aldri bli ar­ro­gant og tro at sys­te­met er vik­ti­ge­re enn men­nes­ket, sier Liv Signe Navarsete.

- Eg fryktar ikkje sperregrensa

Samfunn

Partileiar Liv Signe Navarsete skal kjempe for å behalde den raudgrøne regjeringa ved neste val. Men først skal ho leike med barnebarna i påskefjellet.