– Hva med «i lys av Jesu ord»?

krik

Det var ett av flere spørsmål styrelederen i KRIK måtte svare på under helgens generalforsamling i Hemsedal, da organisasjonen drøftet hva en eventuell endring av «spillereglene» vil bety.