Kristne som kjenner fortiden

lederartikkel

Kristendommens krise i Vesten bunner blant annet i at kristne skammer seg over sin historie uten å kjenne den, hevder den tyske forfatteren Manfred Lütz.

Gudstro 
eller 
galskap

tv-anmeldelse

For presten Johannes Krogh i tv-serien «Herrens veier» er Gud en sikker forankring i tilværelsen. Men Krogh bærer med seg en familiær historie som bidrar til å gjøre både livet og troen nokså motsetningsfylt.

Dødshjelp-lege etterforskes

aktiv dødshjelp

Den belgiske legen Marc van Hoey har hjulpet 100 personer til å ta sitt eget liv. Men han kan ha gått over streken da han gav dødelig gift til en deprimert kvinne.

Det du ikke må glemme

leder

Opp gjennom tidene henger forfallet og sekulariseringen av Guds folk i stor grad sammen med at de glemmer.

Strid om eks–
muslimsk prest

kirkekonflikt

Den tidligere muslimen Massoud Fouroozandeh opplever at den danske Folkekirken undergraver misjonsarbeidet han har bygget opp innenfor dens rammer.