Vekten av ære

Kulturnotat

Plikt er sådd i Elizabeth fra spedbarnstiden, plikten går foran ektemann, barn, egne ønsker, andres ønsker, foran retten til å velge sin identitet og privatliv. Plikten styrer til og med valg av trosretning.

Søk først Guds rike

andakt

Det er så mye vi mennesker kan stresse med og bekymre oss for. Jesus bagatelliserer det ikke, han har selv levd her, men han vet hvor skadelig bekymring og stress kan være først og fremst fordi slike følelser kan dra oss bort i fra ham.