Små kommuner – store fordeler

Synspunkt

Eit levande folkestyre er tufta på lokalkunnskap om kva som gje dei beste tenestene til folk enten det er på sjukeheimen, friviljugsentralen, biblioteket eller på arbeidsplassen.

Rødt sørget for millioner til kristne

Budsjett

I høst la byrådet i Oslo frem forslag store budsjettkutt til kristne organisasjoner. Da kom Rødt på banen og reddet dem. – Et under, sier KrF.

Kommuner tilbys prest mot betaling

kirken

Dersom kommunene Solund, Gulen og Masfjorden legger 500.000 kroner på bordet, får de hver sin sogneprest fra Den norske kirke. Hvis ikke blir det kutt i tilbudet.

Flere friskolesøknader etter lovendring

i fokus

Stortingsflertallet ga i 2015 åpning for flere typer friskoler ved å gjøre endringer i loven. Det har naturlig nok ført til et økt antall søknader om etablering. De fleste har søkt på et annet grunnlag enn kristent livssyn.

Kommuneansatt i Drammen siktet for grov korrupsjon

nyheter

En ansatt i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon. Kvinnen er varetektsfengslet i fire uker, mistenkt for å ha mottatt flere hundre tusen kroner i bestikkelser fra utbyggere i nærmere 30 byggesaker.

Ber 10.000 flyktninger vente på tur

flyktninger

Han er én av de 5.178 flyktningene som fortsatt bor på asylmottak etter å ha fått opphold i Norge. – Kommunene har ingenting å frykte, sier Riyad Ali (40).

Kommune får 100.000 kroner i mobbebot

Samfunn

Høyanger kommune har fått en bot på 100.000 kroner for ikke å ha grepet inn i alvorlig mobbing på en skole i kommunen. Det er første gang en norsk kommune får en slik bot.

KS ber Stortinget slå sammen kommuner

Samfunn

Kom­mu­ne­nes in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon KS ber Stor­tin­get ta ini­tia­tiv til kom­mune­sam­men­slå­in­ger. Da­gens kom­mune­struk­tur er neppe hen­sikts­mes­sig, mener KS-styre­le­der Gunn Marit Hel­ge­sen.

Biblioteket på topp - Nav på bunnen

Kultur

Både bru­ke­re og folk flest er mest for­nøyd med bi­blio­te­ket, barne­ha­gen og fast­le­gen, mens Nav og plan- og byg­nings­kon­to­ret hav­ner på bunn blant de of­fent­li­ge eta­te­ne.

Borgerlig kontantstøtte-strid

Samfunn

Kontantstøtten kan kuttes i enkelte kommuner hvis sosialbyråd Anniken Hauglie får det som hun vil. I dag starter Høyres landsmøte.