Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.

Den lille kvinnen som gjorde stort inntrykk

mor teresa

Mor Teresas konsekvente forsvar for de svakeste omfattet både kasteløse og ufødte. 20 år etter hennes død er hun fortsatt et begrep for selvoppofrelse.