Ved et 175-årsjubileum

synspunkt

VID vitenskapelige høyskole ble opprettet 1. januar 2016. Det er altså en institusjon som ennå ikke er tre år gammel. Likevel feirer den i disse dager sitt 175-årsjubileum. Hvordan klarer en å nå en så høy alder så raskt?

Hvor går Misjonsselskapet?

synspunkt

Jeg frykter for at NMS nokså snart vil bli nødt til å godta det samme teologiske mangfold som preger folkekirken.

Jo, Luther var antisemitt

lederartikkel

En person som oppfordrer til vold mot jøder, er en antisemitt. Uansett om han samtidig er en reformator og en viktig person i protestantisk kristenhet.

Luther var ingen antisemitt

SYNSPUNKT

Luthers positive omtale av jødene var begrunnet i et ønske om å nå dem med evangeliet, og hans kritikk og polemikk var begrunnet i en forståelse av at dette ikke lyktes.

Gud, verden og vitenskapen

synspunkt

Å se på de rådende oppfatninger innen for eksempel evolusjonsteori som et alternativ til den bibelske skapelsesberetning er derfor like galt som å ville erstatte evolusjonsteorien med modeller som hevdes å bekrefte skapelsesberetningen.

Når mennesker lager sin egen religion

EKTESKAP

Vi har religionsfrihet i Norge, og det er snart hundre år siden vi avskaffet skikken med obligatorisk kirkelig vigsel. Hvorfor da insistere på å lage en kirkelig vigsel basert på en åpenbart ubibelsk ekteskapsordning?

Bispekandidat vil gravlegge homostriden

ivar braut

– Det konservative lekfolket har det trolig tyngst akkurat nå, sier bispekandidat Ivar Braut. Han og de fire andre kandidatene må svare på 
hvordan de vil håndtere homostriden.

Folkevandring som teologisk og etisk utfordring

synspunkt

Det er også i land med overveiende muslimsk befolkning religionsfrihetsprinsippet i dag står svakest, og hvor det er mest forfølgelse på grunnlag av tro.

Nåde og etterfølgelse

innlegg

Den norske kirke framtrer i dag som et skip som driver med været uten mål og mening.

Priset være du, min Herre

i fokus

I fjor sommer gav Vatikanet ut den pavelige encyklica Laudato Si. I dette dokumentet tar pave Frans opp en av vår tids store utfordringer, nemlig klima- og miljøkrisen. Når han gjør det, er det fordi han mener dette har noe med våre liv som troende å gjøre.

Skal alle være kristne?

i fokus

I Europa har de fleste i over tusen år vært døpte medlemmer av den kristne kirke, og i mange land, blant annet i Norge, er det slik fremdeles. Likevel vokser det fram et livssynsmangfold som gjør at mange nå hevder at denne såkalte konstantinske epoke går mot slutten.

Om å tolke seg bort

synspunkt

Kirkehistoriker Torstein Jørgensen argumenterer skremmende autoritetstro når han nedvurderer betydningen av kirkelig vigsel av samkjønnede.

Kristen ekteskapstenkning

samlivsetikk

Enten driver Møller-Stray historisk frihåndstegning, eller så kjenner han kilder ingen andre har sett, skriver Knut Alfsvåg.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.