Var skeptisk til pinsevenner

pinsebevegelsen

En av de mest toneangivende trosmenighetene på 80-tallet blir med i Pinsebevegelsen.