Det viktige verdensbildet

bokanmeldelse

Fra dagspressen kjenner jeg Kjell J. Tveter som en hardtslående og kompromissløs debattant, men i denne boka synes jeg han står fram mye mer nyansert og sårbar.

Hvem ImF skal være

imf

På generalforsamling i Indre­misjonsforbundet møter den stolte lekmannstradisjonen kristenhetens utfordringer anno 2016. Også blant de yngre delegatene finnes det ulike tanker om hvilke veivalg organisasjonen bør foreta.

Har Gud virkelig sagt?

teologi

Liberal teologi hadde sitt utgangspunkt i synet på mirakler.

Fri vilje - noen tanker

debatt

Jeg har (store) problemer med å forstå hvorfor avisen bruker så mye spalteplass på et tema som bare forvirrer vanlige kristne lesere.

Total sannhet – «Total Truth»

kristenliv

Det hender man kan lese noe som gjør sterkt inntrykk. På forsommeren i år kom jeg over boken «Total Truth» med undertittel Liberating Christianity from its Cultural Captivity. Det er kanskje den viktigste boken jeg har lest.

Livets språk

dna

Forskning har vist at det biologiske liv inneholder et språk lokalisert til DNA. Språk er informasjon. DNA er livets informasjonssentral. Liv er ikke mulig uten DNAs informasjon. Denne informasjon er nødvendig for livets opprinnelse, og for livets opprettholdelse.

Skapelsen gir ingen skremsler

Kristenliv

Torbjørn Øygard Skodvin skriver mandag om «skremsel om skapelsen.» Hans subjektive opplevelse av tvil og trygghet er en helt ærlig sak som det går an å vise forståelse for. Hva er egentlig hans fundament?

Hva er sannhet om skapelse?

dagensdebatt

Jesus sier at den som fornekter ham for menneskene, vil han også fornekte for sin far. Hvis vi fornekter at Gud og gudesønnen har skapt livet og livets mangfold, betyr det at vi da vil bli avvist av ham?

Progressiv skapelse

skapelse

Jeg møter motstand både fra ung jord-kreasjonister og fra teistiske evolusjonister. Jeg befinner meg midt imellom, skriver Kjell J. Tveter.

«Progressiv skapelse»-kompromisset

evolusjon

Dr. med. Kjell J. Tveters nye bok «Livets mysterium. Om intelligente årsaker i naturen» røper en omfattende, oppdatert kunnskap om molekylærbiologi, bioinformatikk og Intelligent Design. Blant de mange litteraturhenvisningene i boken finnes det faktisk også en henvisning til en artikkel i «Journal of Creation» – vel et indirekte vitnesbyrd om det høye vitenskapelige nivået i dette tidsskriftet, som utgis av «ung jord»-kreasjonistiske vitenskapsmenn!

Religiøs humanisme

kronikk

Jeg har en sterk kjensle av at religiøs humanisme er i ferd med å bli den offisielle religion i landet vårt. Når vårt land skal bygge på humanisme og kristendom, er jeg redd det i praksis vil bety religiøs humanisme, og ikke kristen humanisme, skriver Kjell Tveter.

På ramme alvor

skapelsen

Jeg er redd vi gjør Den Hellige Ånd sorg hvis vi som kristne mener at ikke-intelligente årsaker i naturen har evner til å skape – slik at Gud blir unødvendig.

Kristne kan akseptere evolusjon

skapelse og evolusjon

Med tanke på kompleksiteten i Bibelens historiske tilblivelse, i kristen tro, og i moderne naturvitskap, bør det manes til ydmykhet og fleksibilitet i disse spørsmålene, blant oss kristne, skriver Hallvard N. Jørgensen

Naturalistisk evolusjon er ateistisk

Meninger

Det er viktig for en kristen å vite at de evolusjonære mekanismer er ikke-styrte, tilfeldige, uten hensikt, formål eller plan, skriver Kjell J. Tveter.

Ateistisk teologi

Meninger

Per­son­lig fryk­ter jeg at hvis norsk aka­de­misk teo­lo­gi be­man­nes med teo­lo­ger som har et så stort behov for å være uten­for van­lig all­far­vei, må man ikke være over­ras­ket om teo­lo­gis­ke stu­di­er leder til ate­is­me, skriver Kjell J. Tveter.