En komplett omsorg

andakt

Vår fysiske helse vies stadig mer oppmerksomhet – og takk for det. Samtidig er det færre som spør om min sjel har det godt.

Så mange slags påfunn

andakt

«Se, dette er det eneste jeg har funnet ut: Gud skapte mennesket som det skulle være, men de prøver så mange slags påfunn.» Forkynneren 7,29

Tenk, han tar imot syndere!

andakt

Lukas 15 er blitt kalt «evangeliet i evangeliet». Det viser oss Guds kjærlighet overfor angrende syndere.

En liten hverdagspreken

andakt

Gang på gang blir vi minnet om Guds uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet.

Ved sine fulle fem

andakt

Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne Jesus. Vi trenger hans nærvær som aldri før!

Når overtroen overtar

andakt

Tidligere lærte det norske folk å folde hendene og be til Gud. Nå hører vi stadig oftere at vi skal krysse fingrene og tærne og alt som er. Slik går det når overtroen fortrenger troen.

Ugras i språket

andakt

Jeg er inderlig lei av å bli pådyttet bannord gjennom media. I det offentlige rom må det være tillatt å ha noen forventninger til språkbruk og høvisk oppførsel.

Vår høyhellige tro

andakt

«Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige.»

Gi anerkjennelse!

andakt

Bibelen oppfordrer oss til å oppmuntre og hedre hverandre, og ikke bare ved spesielle anledninger med utmerkelser, medaljer og store taler. Det å sette andre høyere enn seg selv er en daglig øvelse i ydmykhet og nestekjærlighet.

Vår høyhellige tro

andakt

Sunn forkynnelse skaper sunn tro. Lengselen etter fellesskap, det å vite seg tilgitt og elsket, et meningsfullt liv og håp for morgendagen, er medfødte behov som ikke lar seg utradere.