Svenske tilstander i kirken

lederartikkel

Vil den nyvalgt biskop Kari Veiteberg bruke posisjonen sin til å kjempe for kjønnsnøytrale, svenske tilstander i Den norske kirke?

Svenskene innfører kjønnsnøytral Gud

kirkehåndbok

Misfornøyde prester mener at den nye kjønnsnøytrale linjen undergraver kirkens historiske røtter og forholdet til andre kirker verden rundt.