Bønn, mer enn tomme ord ut i luften

LEDERARTIKKEL

Ved å sette av tid til bønn på faste tider på dagen kan vi også hjelpe oss selv og hverandre til stadig å bli minnet om Gud midt i alt det hverdagen inneholder.