Katarzyna Jachimowicz - kampen for samvittighetsfriheten

SAMVITTIGHETSLEGER

Regjeringen velger å overse både Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og intensjonen i vår egen lov om ytringsfrihet, når samvittighetslegene sparkes fra sine fastlegeavtaler, og i verste fall ut i arbeidsløshet.