Gudstro 
eller 
galskap

tv-anmeldelse

For presten Johannes Krogh i tv-serien «Herrens veier» er Gud en sikker forankring i tilværelsen. Men Krogh bærer med seg en familiær historie som bidrar til å gjøre både livet og troen nokså motsetningsfylt.

Har du funnet perlen i åkeren?

lederartikkel

Det er lettere å forholde seg til Gud hvis vi kan holde ham litt på avstand. I hvert fall kan det virke sånn.