Politisk veivalg i endetiden

debatt

Det er nesten utrolig at Knut Arild Hareide i sitt råd til partiet ignorerte et av Bibelens første løfter; at Gud lover å velsigne dem som velsigner (taler vel om) Israel, og forbanne dem som forbanner (taler ille om) Israel.

OL-feber?

Globalt perspektiv

Søke

ANDAKT

Takk til de seirende

meninger

Varm takk til dere 28 som på Kirkemøtet stemte imot innføring av likekjønnet vigselsliturgi i Den norske kirke! Dere har vist troskap mot Skriften og tatt den belastningen som følger med.

Bibel, kirke og politikk

kronikk

I valget mellom en kirke som taler profetisk og en som bare pludrer, skal man ikke lure på hva maktstrukturene foretrekker.

Guds mektige framtidsplaner

profetiene

De rystelsene verden opplever akkurat nå gir varsel om at begivenheter av storformat ligger foran vår generasjon.

Veien tilbake

andakt

Ingen fordømmesle for den som er i Kristus.

Norges forhold til EU

kronikk

Forestill deg overraskelsen vår da vi ble mottatt av en embetsmann i EU-kommisjonen med et varmt håndtrykk og den vennlige hilsenen: «Vel, brødre, skal vi begynne med en bønn?»

På innsiden

Kristenliv

Jesus vil inn. Det er ikke Han det står på. Som vi lærte på søn­dags­sko­len, så er det bare dør­klinke på inn­si­den. Det betyr at det er vi som må åpne, og slik slip­pe Ham inn i våre liv.

Gjelder Bibelens ord i dag slik det ble skrevet?

Kristenliv

I dag opp­le­ver vi at Bi­be­lens ord blir til­side­satt av de som skal være hyr­der for Guds me­nig­het. Dette er et opp­rør mot Gud og de hel­li­ge Guds menn som har skre­vet Ordet, skriver Arve Moi.

Bedehuset med dyrets merke

Kristenliv

Når bedehuset skulle få ny adresse, førte en tilfeldighet til at dyrets tall skulle opp på veggen. - Litt uheldige tilfeldigheter førte til at bedehuset vårt fikk adressen Gjesdalvegen 666, sier Vidar Gjesdal.