Fortapelse i Bibelen

bibelen

Det er åpenbart at vi ikke har noe klart blide av livet etter døden. Men noe er felles for alle tre bilder som Jesus gir oss.