Livets store mysterium

skapelse

Er det vitenskapelig problematisk at det ikke utgjør noen prinsipiell forskjell om Gud inngår i ulike verdensanskuelsers forutsetning eller ikke?