Bibelskolene får felles info-kontor

samarbeid

– Vi ønsker å synliggjøre skoleslaget, sier nytilsatt daglig leder. 14 bibelskoler står bak samarbeidet.

Skolegudstjeneste

skolegudstjeneste

Formålsbestemmelser for skolen og læreplaner er sprengfulle av verdibaserte begreper. Det er ikke mulig å se for seg en verdinøytral skole. Det er fortsatt slik at kristendommen er det viktigste grunnlag for vår verdiforståelse.

Livets Ord starter kristen spesialskole

sverige

Høsten 2016 åpner Livets Ord Sveriges første kristne gymnasiesärskola, en videregående skole for elever med utviklingshemning.

Feil om friskoler fra Stortingets talerstol

synspunkt

Bjørnø har dessverre i dette tilfellet uttrykt seg langt mer kritisk enn det er dekning for i rapportene og skaper dermed inntrykk av at friskoler generelt er ganske «skurkete». Vi håper han vil rette opp dette, skriver Jan-Erik Sundby.

Kristne skoler med 1.425 nye elevplasser

friskoler

10 av 26 nye godkjente friskoler er kristne, men nesten ingen kristne skoler klarer å få skaffe så mange elever som de har lov til.

Ny generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund 

KFF

Jan-Erik Sundby fra Råde er ansatt som generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF). Han overtar 1. januar og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for opplæring i Blå Kors.