Bibelen – Guds tanker?

debatt

Jeg mener at de som holder fast på at Bibelen per definisjon er Guds ord, står i stor fare for å kaste barnet (Jesus) ut med badevannet.

Trosfrihet og diskriminering

SYNSPUNKT

Selvfølgelig har homofile akkurat det samme ukrenkelige menneskeverdet som alle andre. Men det er ikke menneskeverdet som bestemmer om du har rett på en lederrolle som det å lede andre i lovsang er.