Speiler samfunn i endring

kulturnotat

Når Downton Abbey speiler historien, skjer det med vår tids sekulære briller.