Israel og norske menigheter

israelkommentar

Personlig er det for meg en bønn om at kirkens relasjon til jødene endres i våre dager.

Kommunevalg og «No longer jews»

israelkommentar

«De lovende menn» smiler for tiden til oss fra både busser og bygninger og andre tenkelige og utenkelige steder. Det er kommunevalg i Israel om ikke så lenge, nemlig den 30. oktober.

Et oppgjør med boikottbevegelsen

israelkommentar

Vi trenger et oppgjør med en boikottbevegelse som bidrar til isolasjon og stigmatisering av Israel og jødene.

Jerusalem

ISRAELKOMMENTAR

Faktum er at dersom ikke Jerusalem hadde vært sentrum i det jødiske folkets identitet og historie, ville ingen brydd seg om denne byen.

#jødestjerne

ISRAELKOMMENTAR

Vi er takknemlig for regjeringens handlingsplan mot antisemittisme, men det må bli et folkelig engasjement mot dette uhyret!

Fra isolasjon til relasjonsbygging og innovasjon

israelkommentar

Norge og Israel har mye å lære av hverandre. Gjennom forpliktende samarbeid på alle nivå kan isolasjonen brytes ned, et nytt samarbeidsklima vokse fram og nye innovative ideer skapes.

Kirken for og imot Israel

ISRAELKOMMENTAR

Kirkens behandling av jødene er i all hovedsak som en lang, mørk, iskald natt. Således stod Martin Luther i en stygg tradisjon av forakt, antipati og hat mot jødene. Dessverre brakte ikke reformasjonen noen reformasjon i kirkens syn på det jødiske folk.

Ikke lett å gifte seg

israelkommentar

Hvert år drar tusenvis av israelere til Kypros for å gifte seg.

Et vennskap som holder

israelkommentar

Selv om jeg nå forlater Stortinget, vil selvsagt vennskapet med Israel bestå.

Et godt valg for Israel

ISRAELKOMMENTAR

Midt i en region preget av kaos, ekstremisme og undertrykkelse står Israel som et lysende eksempel.

Gripende og oppmuntrende fra Israel

israelkommentar

Jeg er slett ikke sikker på at dette hadde kunnet finne sted for 10 år siden med en så sterk respons.

Aldri mer...!

ISRAELKOMMENTAR

Døden og livet. Kontrastene var sterke denne kvelden.

Spørsmålet du aldri ville vente fra NRK

israelkommentar

Det er tiår siden Norge hadde noe som var i nærheten av å ha en kjent meklerrolle i konflikten mellom israelere og palestinere, hvis vi noen gang hadde det?

Forkynnelsen om Israel

israelkommentar

Israel har i mange menigheter blitt et «ikketema» eller et «tema for spesielt interesserte». Dette kan ikke ha sitt opphav i Guds Ord, tvert imot så er det mangelen på forståelsen av Ordet som er problemet.

Boikottaksjon - et fredshemmende tiltak?

ISRAELKOMMENTAR

I ei tid hvor verdenssamfunnet har valgt å lette på handelsrestriksjonene mot Iran, ett av de landene i verden som systematisk bryter menneskerettighetene og over tid bidrar til å styrke terroristgrupper i Midtøsten, tar kommuner og politikere på venstresiden til orde for økonomisk boikott av det eneste demokratiet i Midtøsten.

Demonisering smurt av skattekroner

ISRAELKOMMENTAR

Norske anti-israelske organisasjoner som er partnere for «Palestina-bistand» får nå rekordlave bevilgninger, viser en ny analyse utført av Med Israel for fred (MIFF). Men fortsatt blir boikott og demonisering av verdens eneste jødiske stat smurt med dine skattekroner.

Farlige fake news

ISRAELKOMMENTAR

Jødehatets fake news har eksistert lenge før begrepet kom på banen etter presidentvalget i USA. En gjentagende dynamikk i antisemittismens historie er at myter og løgner om jødene har blitt spredd hvilket igjen har ført til forfølgelse.

Nye huler - og hemmeligheten bak kirkegården

ISRAELKOMMENTAR

En jødisk gruppe på Jesu tid som var like stor i antall som fariseerne, men som Det nye testamente merkelig nok ikke nevner med et eneste ord.

Rasistisk Israel-boikott og regjeringen

israelkommentar

Det må være problematisk at lokale folkevalgte bedriver utenrikspolitikk og sender signaler det slett ikke er norsk konsensus omkring.

Å be sammen

ISRAELKOMMENTAR

Det er ikke ulikhetene som skaper konflikter, men det er mangelen på kjærlighet.

Hva vil Israel stå overfor i 2017?

israelkommentar

Israel blir i økende grad møtt med sanksjonsinitiativ og fordømmelser internasjonalt. Da er det viktig at vi som er Israels venner støtter opp om landet også i 2017.

Det blir ingen jul i Trondheim og Tromsø

ISRAEL-KOMMENTAR

Etter boikottvedtakene nekter flere prester å fortelle den gamle historien om jødiske bosettere og hvordan de fikk utenlandsk finansiering.

Kirken, reformasjonen og jødene

israelkommentar

Bibelen og historien viser oss at hatet og krigenmotjødene er 
irrasjonell og at drivkraften er åndelig.

Slakt av «Salongen»

israelkommentar

Dette er eksempler på Tveits små feil. 
De store feilene 
er mer alvorlige.

Nye åpne dører for Israel

israelkommentar

I en verden som befinner seg i dramatisk omveltning åpnes nye relasjoner for Israel, dette gjelder både diplomatisk, politisk og med handel.

Et rom med jødisk utsikt

israelkommentar

Det er shabbat ettermiddag, og vi er invitert til et jødisk-israelsk ektepar vi nylig har blitt kjent med. Jeg er alltid litt spent på hvordan samtalen vil bli med mennesker vi er invitert hjem til for første gang.

Miljøbevisste Israel

israelkommentar

Jeg tror at Israel kan tjene som inspirasjon for oss som er opptatt av miljøvern. Israel ser nemlig verdien av positive tiltak for å bedre miljøet, og satser på utvikling av ny teknologi for å møte morgendagens utfordringer.

MIFF svarer med eget kunstverk

israelkommentar

Med Israel for fred (MIFF) har valgt å svare på dette ferske angrepet mot Israel med vårt eget kunstverk.

Kirken som bygger mur

israelkommentar

Reelt sett mener faktisk Den norske kirke at dette sikkerhetsgjerdet må fjernes.

Misjon eller dialog?

israelkommentar

Det blir ofte hevdet at dialog er å møte hverandre som likeverdige mennesker, lytte til hverandre og lære av hverandre, mens misjon innebærer et element av mangel på respekt for «den andre»; at man skal tre sin egen sannhet på den andre uten åpenhet for at det faktisk kan være «den andre» som sitter med sannheten. Dette er et forenklet syn både på dialog og misjon.

Israel – et fyrtårn

israelkommentar

Ifølge oberst Richard Kemp er det ingen andre land som går så langt for å skåne fiendens sivilbefolkning i sin krigføring som Israel.

Veien til livets kilde

israelkommentar

Det hender jeg går meg vill. Jeg er ikke så god på retningssans.

Helgefred

israelkommentar

La oss gjøre søndagen til en fest for store og små – så kan vi «boble over» med begeistringen for hva dette gir oss.

Israelstøtte til Kurdistan

israelkommentar

Undertegnede mener, i likhet med Israel, at det er på tide med et uavhengig Kurdistan. Nå har det vel riktignok ikke blitt noen fast, offentlig politikk at Israel støtter en slik retning, men flere høyt profilerte politikere, som statsminister Benjamin Netanyahu og justisminister Ayelet Shaked, har tatt til orde for at kurderne skal få sin politiske uavhengighet.

Israels nøkkelrolle

israelkommentar

Israels historie frem til i dag er unik og makeløs. Aldri har et folk vært fordrevet i landflyktighet gjennom to årtusener for deretter å komme tilbake til hjemlandet.

Undervurdert verktøy

israelkommentar

Noen hevder at det ikke bør være noen kontakt mellom israelere og palestinere «før okkupasjonen er opphørt», fordi kontakten ville virke som en normalisering av situasjonen og dermed oppleves som en aksept av denne. Jeg vil hevde at de bommer stygt på målet.