Ten Sing fyller 50 år

ten sing

En særnorsk eksportvare er 50 år. Ten Sing-festivalen «Spekter» samler ungdom fra hele Europa som har blitt gira på ideen om kristent lavterskelkor.