Det vi savnet hos biskopen

Lederartikkel

Men vi stusser likevel at biskopen i en artikkel på nesten 17.000 tegn ikke bruker fem av dem til å nevne ham som med rette kalles verdens håp: Jesus.

Gode intensjoner, feil konklusjon

Meninger

Gjør vi kjent en Jesus som ville være til å kjenne igjen for kristne gjennom alle tider? spør Dagen på lederplass etter utnevnelsen av Per Arne Dahl til biskop i Tunsberg.