Jerusalem – Guds demonstrasjonsby

innspill

Antisemittismen og nedrakkinga av Israel viser kor viktig det er at Israel er ein nasjonalheim for jødefolket, og at Jerusalem er deira udelte hovudstad.

Jul i eit sekularisert samfunn

innspel

Det er ingen annan gong dei kristne tradisjonane her i landet kolliderer så sterkt med dei sekulariserte ideologiane som no dominerer samfunnet, som i juletida.

Ekteskap og vigsel
– veg og avveg

innspel

Det livslange ekteskapet mellom ein mann og ei kvinne er del av Guds ordning for mennesket og samfunnet frå skapinga av. Det er ei skaparordning. Då Gud leidde den første kvinna til den første mannen, vart det første ekteskapet stifta, og det danna norm for alt seinare samliv.