Knut Arild Hareide sin modige og klare tale

dagensdebatt

Me synes altfor mange tillitsvalde i partiet uttrykkjer negativitet og brukar sterke ord og vendingar, før partiet i det heile tatt har diskutert og prøvd ut om eit regjeringssamarbeid med Ap og sentrum har livets rett.