Samisk sannhetskommisjon

LEDERARTIKKEL

Samiske Inga Karlsen ble stemplet som mindre intelligent da hun ble «skallemålt» på skolen. Nå er hun en av mange som ønsker gransking av fornorskingspolitikken.