Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

Nobels fredspris til ICAN

fredspris

Nobels fredspris for 2017 går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).

FN vedtok historisk forbud mot atomvåpen

nyheter

Det brøt ut spontan applaus i FN-bygningen da 122 land stemte for avtalen om å forby bruken av atomvåpen. Singapore avsto fra å stemme og Nederland stemte mot.