– Jeg har tenkt dag og natt

krf

Vigselsstriden i KrF har gått utover nattesøvnen til tidligere stortingsrepresentant Kjell Furnes.

– Konservative blir plassert i «bøttekott»

kirkeliv

En arbeidsgruppe for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) vil ha et fast utvalg sentralt plassert i Den norske kirke. Saken behandles på kirkerådsmøtet, som starter i Tønsberg onsdag.

Ber om 
biskop som samler

stavanger

Homofilispørsmålet bør ikke spille inn når Stavangers nye biskop skal velges, mener Stavanger Aftenblads sjefredaktør.

Alvoret i dagens kirkesituasjon

innspel

Er kyrkjesituasjonen meir alvorleg i dag enn i tidlegare tider? Er situasjonen slik at vi bør tenkja annleis om kyrkje og bedehus no enn generasjonane før oss har gjort? Krev dagens åndssituasjon andre handlingsalternativ for bedehusfolket enn praksis har vore til no?

Skaper vanskelige forhold lokalt

synspunkt

Dette er ikke en konflikt mellom en «konservativ»­ og en «homoliberal» «fraksjon» i kirken med ulike «syn» på forholdet mellom mann og kvinne. Det dreier seg om å fastholde en klassisk kristen og økumenisk åpenbaringsforståelse.

– Frykter ikke for statsstøtten

integrering

KrF frykter ikke at kirkesamfunn som ikke vil vie homofile blir straffet når statsstøtten skal utredes.

Vil du utrydde kristendommen?

kirkemøtet

Vil du som kirkens tillitsvalgte være med på å utrydde kristendommen ved å stemme for at kirken skal vie og velsigne homofile og lesbiske pars alternative livsstil?

Homoleder støtter reservasjonsrett

homovigsel

Bård Nylund, leder i LLH, sier at «vi må ha respekt for at det fins to syn innad i kirken og at de som har en overbevisning om at de ikke vil vie homofile, må få følge denne.»

Widvey vil ikke ha reservasjonsdebatt i kirken

kirken

Kulturminister Thorhild Widvey (H) regner med at en liturgi for samkjønnet ekteskap i Den norske kirke «vil gjelde for alle prestene». Hun ønsker seg ingen debatt om reservasjon.

Vil tvinge nye prester til å vie homofile

homovigsel

Svenske prester har kunnet si nei til å vie homofile. Et forslag som kommer opp på det svenske kirkemøtet vil ha slutt på ordningen.

Homoforslag førte til oppvask i Bispemøtet

homovigsel

Preses Helga Haugland Byfuglien gikk lenger enn Bispemøtet ble enig om da hun presenterte vedtaket som ble gjort i saken om homofil vigsel.

Intoleranse som forkledd toleranse?

kirkevalget

Det hardner til i kirkevalget, et valg som har få velgere fordi få velger å ta del i det. Men kanskje blir det annerledes i år når striden mellom liberale og konservative skal avgjøre kirkens homofilisyn.

Krevende kirkelig kamp

lederartikkel

Det er grunn til å tenke over hvorvidt kirkens lære bør avgjøres ved alminnelige flertallsvedtak på et kirkemøte. Det er ikke uten videre slik at det til enhver tid rådende flertallet har rett i slike saker.

Samlivsetikken og folkekirken

synspunkt

Vi kan ta på alvor at Den norske kirke er splittet og begynne å diskutere om det er andre måter å komme til rette med dette på enn å vente til den ene part har overkjørt den andre, skriver Knut Alfsvåg.

- Gjør meg rasende

Kristenliv

Lene Johannessen (28) ønsker ikke regler for hvem som får gifte seg i kirken. Nå har hun meldt seg ut.

Mobbemakt mot bispetale

Meninger

Nå er det de som står for kirkens klassiske syn, som må regne med å bli hånet, skriver Dagen på lederplass.

Kirkelig anarki

Meninger

Bis­ko­per skal verne kir­ken, ikke styre den inn i et kir­ke­lig anar­ki, skriver Dagen på lederplass.