Slik skal kristne møte homofile

TEOLOGI

Kristen etikk diskriminerer ikke homofile. Alle mennesker står ansvarlige overfor det sjette bud. Alternativet til ekteskapet mellom mann og kvinne er et liv som singel.

– Guds kall til å skrive

2016-tilbakeblikk

Sølve E. Salte på Jæren fikk kall fra Gud til å skrive om likekjønnet ekteskap.