Åslands modige standpunkt

lederartikkel

Det er godt å se en kristen leder med mot til å ta konsekvensene av det synet man har.