Guds tilgivende hjerteslag

prekenhåndboka

Både uendelig nådig syndsettergivelse og dom over den som ikke vil tilgi, skal prege Guds rike.