Vil rydde i støtte-virvar

frivillighet

Dommen fra ekspertgruppen er knusende: Lite samordning og koordinering av tilskudd til frivillige.

Gravide kan få fjernet ett av to tvillingfostre

nyheter

Da abortloven ble vedtatt, kunne ikke en kvinne velge hvor mange barn hun ville bære fram. Abort ble et spørsmål om enten- eller. I dag er det imidlertid mulig å fjerne ett av to eller flere fostre. Såkalt foster-reduksjon.

Når argumentene ikke passer

leder

Nesten like sikkert som at det finnes mennesker på jorden, er det at vi kommer til å diskutere kjønn og kjønnskategorier, skriver Dagen på lederplass.