Et forankret kristent menneske

KOMMENTAR

Ikke minst sindighet er et ord som beskriver Hans Olav Tungesvik godt. Og nettopp sindighet er en undervurdert egenskap i møte med vår omskiftelige verden, skriver Dagen-redaktør Tarjei Gilje.