De bar vennen sin gjennom Europa

reise

En frisk kropp er ikke en forutsetning når du har venner som Kevan. 
– Du er sterkere enn du ser ut til, 
er hans budskap.