Menneskefiskere

Lederartikkel

En brann ble tent og overlevert fra generasjon til generasjon. Den brenner ennå.

Skal vi være uenige for alltid?

Kirkesplittelse

Siden Kirkemøtets vedtak om å innføre en liturgi for likekjønnede, har Den norske kirke vært i åpen konflikt. – Ikke et nytt fenomen, sier kirkehistoriker.