Nåden eller loven?

TEOLOGI

Vi trenger å utvikle en allergi mot all forkynnelse som inneholder en mengde fokus på hva du og jeg burde gjøre eller ikke burde gjøre, og mindre fokus på hva Jesus har gjort for oss.

Den farlige debatten om abort

ABORT

Jeg opplever det er mange spørsmål rundt abort som vi ikke tør å snakke om. Er det fordi følgene av å ta konsekvensen av en slik ærlig debatt, er for store?

God debattskikk blant kristne?

DEBATT

De ville aldri funnet på å prinsipielt forsvare noen de i sak var uenige med, selv om disse skulle være utsatt for urettferdig behandling. Det er altså en klar de «innenfor» imot de «utenfor»-holdning.

Enhet i Kristi kropp

KRISTENLIV

Det er ikke ritualene, tradisjonene eller stilen som skaper enheten, men troen på Jesus Kristus og Den Hellige Ånds innvirkning på våre hjerter.

Dobbel standard og hykleri blant kristne

Kristenliv

Et typisk eksempel som jeg ser om og om igjen, er at man kritiserer motparten på basis av deres holdninger eller motiver man spekulerer i at den andre skulle inneha. Dermed mener man at hans eller hennes argumenter er uten hold.

Kulturens mas og kirkens svar

KRISTENLIV

Hva skjer om disse unge vi ønsker skal prege kirkens kultur i dag ikke her kjennskap til Guds Ord? Hva skjer når de ikke forstår viktigheten av teologi? Når de hverken kan eller forstår sin egen historie?