Forvirring?

andakt

Det er Han som skal være Herre, og det er Han som skal regjere i våre liv.

Verdens beste kokk

andakt

Det en serverer må være i pakt med Guds Ord og løftes fram av Den Hellige Ånd. Det hjelper ikke med gode kokker om maten er bedervet.

Råte

andakt

Arv

andakt

Lys i mørket

andakt

En Frelser som har kontrollen – selv når du ikke ser veien, og som er sterk nok til å fordrive mørket fra din sjel.

Jesusfans eller etterfølgere?

andakt

Vår kjærlighet til Jesus skal vise seg i at vi er villige til å følge Ham. Derfor kan vi ikke stille oss likegyldige til Bibelens Ord.

Se på Jesus

andakt

Han advarer oss når vi er på vei ut av veien, reiser oss opp når vi faller og styrker oss med sin kraft og oppmuntrende ord gjennom Bibelens rike løfter.

Ord og gjerning

andakt

La oss huske at vi er Kristi brev – og at vi leses minst like mye gjennom våre handlinger som gjennom våre ord.

Våk

andakt

«Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det», sier Matteus 24, 44.

Verdens lys

andakt

«Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver», sier Matteus 7,15.

Syk – men velsignet

andakt

Hvorfor ikke alle blir helbredet ved bønn, vet jeg ikke. Men jeg er trygg på at Gud kan bruke både deg og meg, uansett hvilken situasjon vi står i.

Redningsaksjon

andakt

Det handler om er redningsaksjon for at flest mulig skal bli berget for Himmelen før det blir for seint.

Himmel eller Helvete?

andakt

Det vekker anstøt i vår tid å forkynne at livet har to utganger, at mennesker trenger å bli frelst, og at Jesus er veien til frelse.

Frykt for brann

andakt

For Jesus ønsker at vi skal bli tent i brann for ham.

Forankring

andakt

Hvordan er det med deg? Har du forankret ditt liv i Jesu løfter?

Frelsesbønn

andakt

Ved at du forteller om hva Jesus har gjort for deg, kan også andre bli ledet til Frelseren.

To ting

andakt

Den som tror på Sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. (Johannes 3,36)

I mitt sted

ANDAKT

«… den som kommer til meg, vil jeg så visst ikke støte bort», sier Johannes 6,37.

Bare to klasser

ANDAKT

Den gode nyheten er at verken du eller jeg trenger å havne i fortapelsen om vi tar imot Jesus. Måtte du søke Ham i dag og bli berget for tid og evighet.

Full beskyttelse

ANDAKT

I Johannes 10,29 står det om den som følger Jesus: «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min hånd.»

Befridd av Jesus

ANDAKT

«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

En dag blir det for sent

ANDAKT

Det finnes en «siste rednings odde» for hvert menneske. Gud kaller og kaller oss til frelse. 


Senk ned pøsen!

ANDAKT

Kjære medreisende. Guds kjærlighets hav er rundt omkring deg. Senk ned pøsen!

Narren og lorden

ANDAKT

En dag gav lorden narren en kjepp og sa at han skulle beholde den til han traff på en større dåre enn ham selv.

Gi Gud ære

andakt

Først og fremst skal vi takke Gud. Vi har ingenting som vi ikke har fått. Alt vi har fått, har vi fått av Ham.

Ord med spirekraft

andakt

«… slik skal mitt ord være, det som går ut fra Min munn»

Ledet ut av tåken

ANDAKT

«For han skal gi sine engler befaling om å bevare deg på alle dine veier.»

Evangeliet

ANDAKT

Hvis vi forkaster Ham, så finnes det ikke noe håp.

Herligste navn

ANDAKT

Sorgen og savnet var der, men han gikk til Jesus med begge deler. I andakten i dag har vi en sang til deg, som du kan lytte til.

Fullt fokus

ANDAKT

«Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.»

Jesus – Frelseren

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg», forteller Johannes 3,16.

Ikke gi opp

andakt

Han venter ikke at du skal bli perfekt og så komme til Ham. Du skal få komme som du er.

Er du klar?

ANDAKT

Har du tenkt på at Jesus kommer igjen? Har du tenkt på at han kan komme når som helst?

Gud gir gode gaver

ANDAKT

Jesus døde både for deg og dem. Han frelser alle som kommer til Ham. 
Kommer du?

Veien er åpnet

ANDAKT

Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen. Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme. (Hebr. 10,19–20)

Våre evner er av Gud

andakt

Alle evnene til dem som har gjort og gjør fantastiske ting er gitt dem av Gud. Og Gud alene kan skape av intet, bare ved å si et ord.

I Guds hånd

andakt

«Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn», leser vi i Efeserne 5, 20.

Skatter uten verdi

ANDAKT

«Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?» (Matt 26,26)

Utrolig – men sant

andakt

«Våg store ting for Gud – forvent store ting av Gud.»

Bare uvitenhet?

andakt

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Johannes 14,6)

Nytt håp og nytt liv

andakt

«…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.», står det i Johannes 1,12.

Forandring

andakt

Mange har fått sine liv totalt forandret ved å ta imot Ham som døde for å gi oss dette håpet tilbake.

Gi ikke opp

andakt

Om du synes det er liten frukt av din tjeneste, så ikke gi opp.

Amerika

andakt

Du lengter etter å bli frelst, men skjuler det ved å anklage kristne.

Filen

andakt

Gjør det lille du kan, der hvor Gud har deg satt, 
stå ei ledig, mens dagene flyr! 
Mens det ennå er tid, så Guds ord på ditt sted, 
og din gjerning skal modnes i fred. (Lina Sandell)

Å bry seg

andakt

I Jakob 2,14–17 står det: Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?

Viktigst

ANDAKT

Viktigst er at vårt navn er oppskrevet i livets bok.

Den store hvite flokk

ANDAKT

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål.»

Som det står

ANDAKT

«Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd.»

Viktig valg

ANDAKT

Kommer du til Jesus mens det ennå er nådetid, blir du frelst. 
Kommer du ikke, går du fortapt.

Angst

andakt

«Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live…» (v. 7)

Etterfølgelse

ANDAKT

Å være en kristen er å være en Jesu etterfølger – ikke å følge den rådende folkemeningen.

I kjærlighet

ANDAKT

Om du eier kjærligheten 
får du glimt av evigheten.

Den minste

andakt

Gud ser til hjertet og kan bruke både leirkar og dem som ingenting er – om de stiller seg til disposisjon for Ham.

Bønn

andakt

«En time sammen med den ubegrensede Gud, overgår all fornøyelse og glede i denne lave verden.»

Egen kraft?

andakt

Etter at James Fenimoore Cooper hadde lest en dameroman mente han at han kunne ha gjort det bedre selv.

Guds ord

ANDAKT

Vi skal bringe det videre som det er, uten å ta vekk noe eller legge noe til.

Åndelig spa

andakt

«Herren er min hyrde, det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann...»

Jesus er Gud

andakt

«I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»

Karjakin

andakt

Vi snakker selvsagt om russiske Sergei Karjakin, som utfordret vår egen Magnus Carlsen under sjakk-VM i New York i november 2016. 
Karjakin tapte matchen, men han vant manges hjerter.

Kvalitetsveien

andakt

Har du begitt deg inn på denne veien, må du ikke vike av, verken til høyre eller venstre.

Fokus

andakt

Filipperbrevet 3,13–14: 
«Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.»

Velsignelse

andakt

«Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Filipperbrevet 4,6–7

Frivillig

andakt

Jeg blir aldri ferdig med at Jesus gjorde sitt verk for oss frivillig. Han kunne hoppet av. 
Han kunne ha trukket seg, men han visste at da kunne ikke du og jeg bli frelst. Så han gjennomførte.

Nåden alene

andakt

I Romerbrevet 6:1–4 tales det om dette: «Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?»

Troen alene

andakt

Johannes 3,16: 
«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.»

Skriften alene

andakt

Våger du å stole på Bibelen alene, og stå for det den sier?

På leit

andakt

Lar du deg finne?

Veien hjem

andakt

Johannes 14:6 sier: «.. Jeg er veien og sannheten og livet...»

Andaktsbøker selger godt

salgssuksess

Kristne forlag satser på andaktsbøker, for dette er god butikk.

Alt på hodet

andakt

Gud tenker ikke som oss. 
Vi så i går på hvordan vi gjerne legger vekt på helt andre ting enn Gud når det gjelder utvelgelse.

Utvalgt som vi er

andakt

La oss ikke utpeke folk til oppgaver i Guds rike uten å ha lagt saken fram for Gud i bønn.

Den første kjærlighet

ANDAKT

De gamle snakket mye om at vi ikke må stille oss slik at lysestaken blir fjernet fra landet vårt. Tankegangen er ikke tatt helt ut av luften.

Når du er nedfor

ANDAKT

«La meg se at din nåde er meg nok. 
Og la meg få synge 
en lovsang til deg.»

I siste liten?

ANDAKT

Nei, utsett det ikke. Ta imot Jesus som din Herre og Frelser i dag.

Nye muligheter

andakt

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud.»

Høna og egget

andakt

For meg er det naturlig å tro at Gud skapte hver art fiks ferdig, og således også høna før egget. Vi mennesker trenger materiale uansett hva vi skal skape.

Utrolig, men sant

andakt

Salme 8:4–10: 
Når jeg ser din himmel, et verk 
av dine fingre, månen og 
stjernene som du har satt der, 
hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?

Åpne øyne

ANDAKT

I 1997 gav Evie og Pelle Karlsson ut albumet «Öppande ögon» som nærmest ble en intro til de nye tilbedelsessangene her til lands. Her er historien bak en av sangene.

Johan Petter

andakt

Han lovet seg selv, og han lovet sin Gud og ba·: «Gud som har oss småbarn kjær» ved snekkerbenken i kjelleren. Så drakk han.

Englene fins

andakt

Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?

Jehova Jireh

ANDAKT

Gud ofret sin egen sønn for å kunne sone vår synd. Heldigvis for oss sa Jesus: – Skje din vilje! Vil du takke Ham for det i dag?

Jahve

ANDAKT

I dag skal vi få minne hverandre om at vi har med en hellig Gud å gjøre, noe som forkynnes lite i vår tid.

El Shaddai

andakt

El Shaddai, El Shaddai,
El Elyon na Adonai.
 Du den samme er i dag,
 og din allmakt står ved lag.
 El Shaddai, El Shaddai,
 vi vil opphøye ditt navn, 
alt du gjør er til vårt gavn,
 El Shaddai.

Guds navn

andakt

«For da Gud ga løftet til Abraham, sverget Han ved seg selv, siden Han ikke hadde noen større å sverge ved.»